14 de novembro

  14N  20:30 

CONCERTO DA REAL FILHARMONÍA DE GALICIA dirixida por Helmut Imig coa proxección de DAS CABINET DES DR. CALIGARI / O GABINETE DO DOUTOR CALIGARI (1920)
– Robert Wiene